Overzicht non-immigrant visa (info en procedure)

Als je een vraag hebt over non-immigratievisa (tijdelijk verblijf in de VS), kun je die hier stellen.
kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Overzicht non-immigrant visa (info en procedure)

Bericht door kastelke » 15 nov 2005, 10:07

Omdat wij zelf volgend jaar vertrekken naar de VS met een L-1 visum, heb ik even een samenvatting van dergelijke visa gemaakt. Ik heb de info via USCIS en via de Amerikaanse Ambassade in Brussel.
(voor de Nederlanders: overal waar staat dat je contact op moet nemen met de ambassade in Brussel, moeten jullie dat natuurlijk doen met het consulaat in Amsterdam, maar zo slim was je waarschijnlijk ook al :lol: )

Indien je een strafblad hebt, lees dan eerst deze info:
http://www.allesamerika.nl/forum/viewto ... 13&t=24642


NIET-IMMIGRATIE VISA (Tijdelijke Werkvisa)

Indien je in de VS betaald werk wil verrichten, hoe kort van duur ook, dan heb je een visum nodig. Aangezien het om een tijdelijke opdracht gaat (die toch gerust een aantal jaren kan duren), noemt men deze de 'non-immigrant visa'.
(Als je blijvend in de VS aan de slag wilt, dan val je niet onder de non-immigrants, en dan moet je je kandidaat stellen voor een immigrantenvisum.)
Belangrijk: Met uitzondering van aanvragers van visa type L of H zin alle werknemers verplicht om over een verblijfplaats te beschikken buiten de VS, die ze niet van plan zijn op te geven.

Als eerste stap bij het aanvragen van een tijdelijk werkvisum dient u een werkgever in de Verenigde Staten te vinden die uw diensten nodig heeft en bereid is een aanvraag voor u in te dienen bij de Amerikaanse immigratiediensten -- U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
http://uscis.gov/graphics/index.htm

In geval van goedkeuring door de USCIS wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Amerikaanse Ambassade waar u een visum wil aanvragen. Bij ontvangst van een goedgekeurde aanvraag zal de Ambassade met u contact opnemen. Indien u al bericht hebt ontvangen van een goedgekeurde aanvraag kunt u zich persoonlijk aanmelden bij de Niet-immigratievisumafdeling van de Ambassade.


Waar dient u de aanvraag in te dienen?
In principe moet je je tijdelijke werkvisum aanvragen bij de Amerikaanse Ambassade of het Consulaat die jurisdictie heeft over je permanente woonplaats. Belgische staatsburgers kunnen terecht in Brussel, Nederlanders in Amesterdam.


Aanvullende Documentatie
• het origineel formulier I-797 (Notice of Action), het bericht waaruit blijkt dat de USCIS uw aanvraag heeft goedgekeurd, of een brief van de Amerikaanse Ambassade te Brussel die u mededeelt dat de BCIS goedkeuring werd ontvangen
bewijs van verwantschap (huwelijksboekje, huwelijkscontract, geboortecertificaat) indien u de aanvraag ook voor familieleden indient
• enkel voor aanvragers van een L1-Blanket visum : vanaf 8 maart 2005 betaalt de aanvrager van een L1-Blanket visum 500 USD (kosten voor fraudepreventie en -detectie). Echtgenotes en kinderen van een aanvrager van een L1-Blanket visum betalen deze kosten niet.


Types van tijdelijke werkvisa
• De H visa-categoriën (genaamd: ‘speciality Occupation’) heeft als doel om buitenlandse hooggeschoolden waarvan er geen aanbod is op de Amerikaanse markt, aan te trekken. :
H-1A: Beroepsverple(e)g(st)ers
H-1B: Personen met heel specifieke beroepsactiviteiten die zeer gespecialiseerde kennis vereisen; in deze categorie horen bijvoorbeeld mannequins van een zekere vermaardheid en klasse thuis, maar ook minder 'glamoureuze' beroepen als architect, kinesist, advocaat, ingenieur,...
H-2A: Tijdelijke gastarbeiders in de land-en tuinbouw
H-2B: Buitenlandse geschoolde of ongeschoolde arbeiders van een type dat niet beschikbaar is in de VS
H-3: Trainees (zie Stages en Praktische Opleiding). http://dutch.belgium.usembassy.gov/internships.html

Werkvergunningen voor deze classificaties kunnen niet verkregen worden bij de Amerikaanse ambassade in Brussel. De potentiële werkgever moet - teneinde een werkvergunning voor arbeiders type H te bekomen - een Labor Condition Application bij het U.S. Department of Labor indienen alsmede een "H" petition (Form I-129) bij het USCIS District Office, http://uscis.gov/graphics/index.htm en dit zo dicht mogelijk bij de plaats van geplande tewerkstelling in de VS.
De USCIS moet de petition goedkeuren en officieel bericht van goedkeuring sturen naar de werkgever, die, op zijn beurt, de potentiële werknemer zal inlichten over de goedkeuring. Merk echter op dat de goedkeuring van de petition op zich niet betekent dat de aanvrager automatisch gerechtigd is tot de ontvangst van een visum als hij of zij niet voldoet aan de beschikkingen van de Immigration and Nationality Act.
Voor de aanvang van de tewerkstelling, is de werkgever verplicht om de potentiële werknemer te voorzien van een kopie van de Labor Condition Application die ingediend werd bij het Department of Labor en dat getuigt dat de werkgever ondermeer bereid is om een hoger dan gebruikelijk loon te betalen aan de H-1B werknemer dan aan gelijkaardig tewerkgestelde arbeiders op de plaats van tewerkstelling, of aan een hoger barema voor de beroepskwalificatie in het geplande vakgebied.

I visa: Journalistenvisa voor vertegenwoordigers van de buitenlandse pers, radio, film of andere buitenlandse media.

L visa: voor werknemers die getransfereerd worden binnen eenzelfde bedrijf naar het VS moederhuis, de VS afdeling, onderafdeling of dochteronderneming van een buitenlands bedrijf.
De persoon moet gedurende tenminste een van de laatste drie jaren van zijn/haar loopbaan onafgebroken in het buitenland tewerkgesteld geweest zijn in een uitvoerende, managements- of expertsfunctie in dienst van een moederbedrijf, filiaal of dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf. Een petition moet ingediend worden vanwege de werknemer die getransfereerd wordt met behulp van Formulier I-129, hetzij door de Amerikaanse, hetzij door de buitenlandse werkgever.
Vanaf 8 maart 2005 zullen de aanvragers van een Blanket L1-petition 500 USD (of het equivalent in Euro) moeten betalen ter bevordering van de preventie en detectie van frauduleuze aanvragen. Echtgenote(n/s) en kinderen van de aanvrages van de Blanket L1-petition hoeven deze som van 500 USD niet te betalen.

O visa: voor personen die over buitengewone vaardigheden beschikken op gebied van wetenschap, kunst, onderwijs, zaken, of sport - getuige nationale of internationale erkenning of in het geval van film en TV-producties een stevig onderbouwde buitengewone reputatie - wiens prestaties erkend zijn en uitgebreid gedocumenteerd kunnen worden, en die willen immigreren naar de Verenigde Staten om hun werk in het gebied van hun buitengewone vaardigheid verder te zetten.

Dit type visum is ook beschikbaar voor begeleiders of assistenten van artiesten of atleten voor (een) specifiek(e) evenement(en). Goedkeuring door USCIS is noodzakelijk via Formulier I-129.

P visa: voor atleten en entertainers die individueel of als deel van een groep optreden op een internationaal erkend niveau; of optreden in het kader van een Amerikaans/buitenlands uitwisselingsprogramma; of optreden als artiest of entertainer, alleen of als deel van een groep, of als integraal deel van het optreden van zo een groep en die de VS tijdelijk willen binnengaan enkel en alleen om op te treden, les te geven of te coachen individueel of in groep, in een commercieel of niet-commercieel kader, onder een cultureel uniek programma.

Q visa: voor deelnemers aan een internationaal cultureel uitwisselingsprogramma gericht op het verlenen van praktische training, tewerkstelling en het delen van geschiedenis, cultuur en tradities van het land van herkomst van de deelnemer.
Q tewerkstellingsaanvragen vereisen vooraf toestemming van het INS via Formulier I-129 met inbegrip van het Q attachment vooraleer de aanvrager effectief een visum kan aanvragen. "Q status" kan niet langer duren dan 15 maanden. Gelieve ook een kijkje te nemen naar de bepalingen over Uitwisselingvisa. http://dutch.belgium.usembassy.gov/exch ... tors2.html

R visa: voor professionele religeuze bedienaars of mensen die beroepsmatig actief zijn in een religieuze missie of functie en die lid van een erkende religieuze organizatie geweest zijn voor ten minste de laatste twee jaar voorafgaand aan de visumaanvraag.

E visa: voor Treaty Traders en Treaty Investors.
http://dutch.belgium.usembassy.gov/trea ... estor.html
E1 is het Treaty Trader visum, E2 het Treaty Investor visum.


De echtgeno(o)t(e) en kinderen van een aanvrager van een officieel aangeduid tijdelijk arbeider onder een van de voorafgaande boven beschreven classificaties mag ook aangeduid als iemand die onder eenzelfde type van visumaanvraag valt teneinde de hoofdaanvrager te begeleiden of te vergezellen.

Aanvankelijk was het zo dat iemand die in de hoedanigheid van echtgeno(o)t(e) of kind van een tijdelijk arbeider of arbeider in opleiding een visum kreeg, onder geen beding tewerkstelling mocht aanvaarden in dit statuut. Ondanks het feit dat dit bijvoorbeeld ook nog zo staat op de website van de ambassade, mogen partners van een L1, E2 of E1 wel werken buiten het bedrijf.


Dependent Visa
Bovenstaande visa zijn dus de visa voor de initiële aanvrager. Zijn of haar partner en/of kinderen kunnen natuurlijk geen aanspraak maken op deze visa, vandaar dat zij vallen onder de ‘dependent visa’. Deze verschillen naargelang het type van bovenstaand visum dat toegekend is.
Opgelet: je dient wettelijk gehuwd te zijn om in aanmerking te komen voor een dependent visum. Samenlevingscontracten zijn voor de Amerikaanse wetgeving niet geldig, dus partners van hetzelfde geslacht komen dan ook niet in aanmerking voor deze dependent visa!
H1B heeft dus een H4 voor huwelijkspartner en/of kind(eren). Met een H4 visum mag je niet werken, tenzij je zelf een job vindt die voldoet aan de eisen (zie bovenstaand), en dan kan je een ‘change of status’ aanvragen.

E1/E2: E1 of E2 Dependent Visa.

L1: L2 voor de partner.

Het onderstaande geldt voor volgende dependent visa:
H-4, L-2, E1/E2
- de huwelijkspartner moet, indien deze wil werken, toestemming vragen aan de USCIS (met een H-visum is werken dus niet toegestaan, tenzij je een job vindt die aan de bovenstaande visa-voorwaarden voldoet, en dan moet je zelf een aanvraag indienen)

- de huwelijksparnter en/of de kinderen mogen onderwijs volgen. Je mag op een H-4 of L-2 visum ongelimiteerd studeren, dus ook aan de universiteit - wel moet je aan een behoorlijke hoeveelheid andere voorwaarden voldoen, maar dat even terzijde.
Dit geldt voor afhankelijke man/vrouw zowel als kinderen.
Echter als het kind 21 wordt moet het een eigen visum aanvragen voor het vervolgen van de studie, bv. F-1.
Een F-1 is ook nodig als bij de studie die gevolgd wordt stages en werkervaring opdoen onderdeel zijn van het curriculum.
(forumgenoot Oortjes stelt zich hierbij terecht de vraag: betekent dat dan ook dat de man/vrouw/het kind na overgang op "student"status ook de daarbij behorende out-of-state fees moet gaan betalen ? Of blijft men in dergelijke gevallen voor dergelijke studenten de residency-status erkennen. Immers nadat je een jaar in een staat woont, mag je aan colleges/universiteiten van die staat gaan studeren tegen in-state fees. En dat scheelt nogal.)

- het dependent visum voor kinderen is geldig tot aan hun 21ste verjaardag


Change of Status
Change of Status wil zeggen dat men van het ene naar het andere visum overstapt (vb. van H1B naar een E2 of van een L1 naar een Green Card).
Change of Status kan voor alle bovenvernoemde visa! Men kan dus uiteindelijk vanuit deze visa een aanvraag doen naar ‘permanent residence’ (behalve indien je een E1/2 hebt!).
In principe zou dual intent niet toegestaan zijn voor een L1-visum, dus daar moet je toch even wachten en dus niet gelijk op dag 1 dat je voet zet op Amerikaanse grond onmiddellijk een 'change of status' aanvragen. ;-)

Permanente tewerkstelling
Voor informatie in verband met visa voor permanente tewerkstelling, zie verder onder Immigratievisa.

Bron: Amerikaanse Ambassade in Brussel
http://dutch.belgium.usembassy.gov/temp ... king5.html

Edit 5 mei 2009:
We krijgen op het forum regelmatig vragen die verband houden met het (al dan niet) hebben van een strafblad. Als je gebruik maakt van de zoekfunctie van dit forum, dan kan je heel wat info vinden. Onder andere dit draadje:
http://www.allesamerika.nl/forum/viewto ... 83#p343583

Edit 30 augustus 2011:
Als je ongehuwd bent, of je hebt een partner van hetzelfde geslacht, dan kan deze persoon mogelijk toch met je meegaan op een tijdelijk visum:
viewtopic.php?f=13&t=36757 (B 2 CLASSIFICATION FOR COHABITATING PARTNERS)
Laatst gewijzigd door kastelke op 06 dec 2005, 13:58, 5 keer totaal gewijzigd.
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

rperre
Amerika-expert
Berichten: 2532
Lid geworden op: 17 mar 2004, 21:55
Locatie: Dothan, AL

Bericht door rperre » 15 nov 2005, 17:12

Goede info, Kastelke

Richard
Rperre is op 28-4-2011 door een helicopterongeval om het leven gekomen. We zullen hem missen.

kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Bericht door kastelke » 15 nov 2005, 17:20

rperre schreef:Goede info, Kastelke
Dank u, Richard.
Mensen die momenteel met de idee spelen om te verkassen naar Amerika vinden hier op het forum een schat aan info, maar ze hebben of wel niet altijd de tijd of het geduld om al de draadjes te doorlopen, of ze weten gewoon niet hoe ze dat moeten doen.
'k Heb zelf ook al menig uurtje versleten achter de PC, omdat ik via een 'search' gigantisch veel 'hits' kreeg, waarvan meer dan de helft dan niet eens relevant was voor wat ik zocht...

'k Ben nog zo'n klein samenvattingske aan 't maken, over een ander onderwerp. Dat zal ook nog wel volgen. Info is er, moet het alleen nog in een schoon vormke steken, maar ander werk heeft momenteel prioriteit.
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

Sandy
Amerika-expert
Berichten: 9411
Lid geworden op: 05 mei 2004, 10:00
Aantal x V.S. bezocht: 5

Bericht door Sandy » 15 nov 2005, 17:23

Ik ben benieuwd Kastelke.. Prima iniatief! : ))

Sandy

Anne-Sophie
Amerika-ontdekker
Berichten: 28
Lid geworden op: 26 okt 2005, 12:59
Locatie: Denver, Colorado

Bericht door Anne-Sophie » 15 nov 2005, 19:14

Heel handig een centraal punt vor deze info.

Een opmerking. Je noemt als voorbeeld bij het H1B-visum de beroepsgroep mannequins, een nogal glamoureuze beroepsgroep, terwijl het toch vaak de "gewone" hogeropgeleiden met een bepaald specialisme zijn die dit type visum gebruiken (economen, ingenieurs, juristen enz).

Anne-Sophie

Staceybeesie
Amerika-expert
Berichten: 5154
Lid geworden op: 02 dec 2004, 17:23
Locatie: USA

Bericht door Staceybeesie » 15 nov 2005, 19:57

Gaat het nu zeker door, jullie vertrek?
Groetjes Petra

USInsider
Amerika-expert
Berichten: 7407
Lid geworden op: 22 dec 2004, 22:03
Contacteer:

Bericht door USInsider » 15 nov 2005, 21:14

Goed overzicht !
Een paar opmerkingen echter, want enkele punten worden door UCSIS zelf wat anders gesteld.
De partner van een L-1 visum houder kan een eigen werkvergunning aanvragen, de partner van een H-1 mag niet werken in de US, alleen verblijven.
Adjustment: voor een H1 visum houder is dual intent toegestaan, dwz. hij/zij kan meteen door voor de groene kaart. Voor een L1 non immigrant is dual intent officieel niet toegestaan - in de praktijk betekent dat een wacht-periode.
Ik ben wat verbaasd over de F-1 bepaling voor H1 en L1 dependents. Het is voor het eerst dat ik hierover hoor/lees, misschien heeft het met SEVIS-registratie enzo te maken ? Tot nu toe wordt (werd?) op sites van de US overheid gezegd dat voor houders van en hun dependents studie is toegestaan is op hun status.

kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Bericht door kastelke » 15 nov 2005, 21:54

Anne-Sophie schreef:Een opmerking. Je noemt als voorbeeld bij het H1B-visum de beroepsgroep mannequins, een nogal glamoureuze beroepsgroep, terwijl het toch vaak de "gewone" hogeropgeleiden met een bepaald specialisme zijn die dit type visum gebruiken (economen, ingenieurs, juristen enz).
Aanpassing doorgevoerd, Anne-Sophie!
(mooie naam heb jij trouwens)
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Bericht door kastelke » 15 nov 2005, 21:58

oortjes schreef:De partner van een L-1 visum houder kan een eigen werkvergunning aanvragen, de partner van een H-1 mag niet werken in de US, alleen verblijven
Adjustment: voor een H1 visum houder is dual intent toegestaan, dwz. hij/zij kan meteen door voor de groene kaart. Voor een L1 non immigrant is dual intent officieel niet toegestaan - in de praktijk betekent dat een wacht-periode..
Aangepast!
oortjes schreef:Ik ben wat verbaasd over de F-1 bepaling voor H1 en L1 dependents. Het is voor het eerst dat ik hierover hoor/lees, misschien heeft het met SEVIS-registratie enzo te maken ? Tot nu toe wordt (werd?) op sites van de US overheid gezegd dat voor houders van en hun dependents studie is toegestaan is op hun status.
Ik heb deze info via een advocatenkantoor (dat zegt dat ze een specialiteit in emigratie hebben)... :(
Ik zal jouw opmerking dus mee opnemen in de oorsprokelijke tekst, en dan moeten de betrokken personen het zelf ook nog even navragen. Dat lijkt het veiligste, niet?
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

USInsider
Amerika-expert
Berichten: 7407
Lid geworden op: 22 dec 2004, 22:03
Contacteer:

Bericht door USInsider » 16 nov 2005, 04:24

Kastelke, ik heb wat geresearched en vlgs. mij is het als volgt.
Je mag op een H-4 of L-2 visum ongelimiteerd studeren, dus ook aan de universiteit - wel moet je aan een behoorlijke hoeveelheid andere voorwaarden voldoen, maar dat even terzijde.
Dit geldt voor afhankelijke man/vrouw zowel als kinderen.
Echter als het kind 21 wordt moet het een eigen visum aanvragen voor het vervolgen van de studie, bv. F-1.
Een F-1 is ook nodig als bij de studie die gevolgd wordt stages en werkervaring opdoen onderdeel zijn van het curriculum.

De vraag die ik dan hierbij heb: betekent dat dan ook dat de man/vrouw/het kind na overgang op "student"status ook de daarbij behorende out-of-state fees moet gaan betalen ? Of blijft men in dergelijke gevallen voor dergelijke studenten de residency-status erkennen. Immers nadat je een jaar in een staat woont, mag je aan colleges/universiteiten van die staat gaan studeren tegen in-state fees. En dat scheelt nogal.

kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Bericht door kastelke » 16 nov 2005, 07:24

oortjes schreef:Kastelke, ik heb wat geresearched en vlgs. mij is het als volgt.
Ik denk dat dat zo ongeveer is wat ik oorspronkelijk ook wou zeggen. :wink:
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

kastelke
Amerika-expert
Berichten: 18508
Lid geworden op: 02 feb 2005, 08:56
Locatie: Oakville, Ontario
Contacteer:

Bericht door kastelke » 16 nov 2005, 07:29

Staceybeesie schreef:Gaat het nu zeker door, jullie vertrek?
Groetjes Petra
Dat we vertrekken, dàt staat vast, maar wanneer? :evil:
Er is momenteel een concreet jobaanbod, maar probleem is dat echtgenoot net een promotie heeft gekregen en daardoor verantwoordelijk geworden is voor de afhandeling van een aquisitie -> Big Boss heeft dus gevraagd om tot half volgend jaar te blijven. :cry:
Maar deze week gaat men hem over het jobaanbod aanspreken, en dan zien we wel weer hoe het verder gaat. Dit aanbod zou voor rond april zijn.
Niet dat dat voor mij veel verschil zal maken, schooljaar is dan te ver gevorderd om nog naar ginder te gaan, dus ik zal toch hier moeten blijven met onze zoon. Maar we zouden voor dit aanbod in de regio van Princeton kunnen gaan wonen, of net over de grens met Pennsylvania, en dat lijkt me wel leuk.
Elke
*PR in Canada sinds 2010* - *Canadian Citizen sinds Februari 2016* - *DV-2017 winnaar met Case number EU11xxx*
Ons leven in Oakville, ON

Marby
Amerikafan
Berichten: 371
Lid geworden op: 18 okt 2005, 20:07
Locatie: St. Louis, MO

Bericht door Marby » 16 nov 2005, 15:16

oortjes schreef:De vraag die ik dan hierbij heb: betekent dat dan ook dat de man/vrouw/het kind na overgang op "student"status ook de daarbij behorende out-of-state fees moet gaan betalen ? Of blijft men in dergelijke gevallen voor dergelijke studenten de residency-status erkennen. Immers nadat je een jaar in een staat woont, mag je aan colleges/universiteiten van die staat gaan studeren tegen in-state fees. En dat scheelt nogal.
Volgens mij ben je met een F-1 visa altijd het klosje, d.w.z. je betaalt als 'buitenlandse student' altijd out-of-state schoolgeld. Aan de positive kant mag je met zo'n F-1 visa wel een beperkt aantal uren werken.

Margaret

laska
Amerikafan
Berichten: 332
Lid geworden op: 23 jan 2005, 02:27
Locatie: Walnut Hill IL.

Bericht door laska » 16 nov 2005, 16:21

Oortjes,

In de goede ouwe tijd toen ik nog als m1 door het leven ging, kon ik voor het residents tarief naar het plaatselijke community college. Nadat ik mijn m1 tot het maximale tijdsbestek had verlengd was het zoeken naar andere mogelijkheden om in de USA te blijven. F1 was een van de mogelijkheden die ik heb overwogen, maar net als wat Marby al opmerkte zou ik het KLOSJE zijn. Het collegegeld zou van $40 per credit uur opgeschroeft worden naar $220.00 per credit uur, met de vereiste van minstens 12 uur credit uur per semester. Met mijn wereldinkomen is het dan aardig aanpoten om die kosten weer terug te verdienen.Gelukkig ben ik getrouwd.
Was that for us?

USInsider
Amerika-expert
Berichten: 7407
Lid geworden op: 22 dec 2004, 22:03
Contacteer:

Bericht door USInsider » 17 nov 2005, 23:51

Laska, in jouw situatie kan ik me er iets bij voorstellen, want je zocht mogelijkheden langer in de US te blijven.
Maar stel dat een echtpaar hier op tijdelijke werkvergunning binnen komt, twee kids hebben van resp. 17 en 19. Dit zouden dan, terwijl pa/moe hier op hun H of L visum wonen/werken, na resp. twee en vier jaar een eigen studie-visum moeten gaan aanvragen en out-of state fees gaan betalen ? Terwijl pa (en ook moe misschien) werken en betalen: Fed. taxes, pay-roll, state-taxes (soms zelfs ook local), property taxes, sales taxes, etc. etc.
Weet iemand hier - liefst uit de praktijk - meer over ?!

PBBI
Amerikakenner
Berichten: 525
Lid geworden op: 29 nov 2003, 17:42
Contacteer:

Bericht door PBBI » 06 dec 2005, 13:40

• E visa: voor Treaty Traders en Treaty Investors.
http://dutch.belgium.usembassy.gov/trea ... estor.html
E1 is het Treaty Trader visum, E2 het Treaty Investor visum.


De echtgeno(o)t(e) en kinderen van een aanvrager van een officieel aangeduid tijdelijk arbeider onder een van de voorafgaande boven beschreven classificaties mag ook aangeduid als iemand die onder eenzelfde type van visumaanvraag valt teneinde de hoofdaanvrager te begeleiden of te vergezellen.

Iemand die in de hoedanigheid van echtgeno(o)t(e) of kind van een tijdelijk arbeider of arbeider in opleiding een visum ontvangt mag onder geen beding tewerkstelling aanvaarden in dit statuut.
Hoi Kastelke,
Bovenstaande (dik gedrukt onderstreept ) is niet correct. Dit staat dan wel op de officiële site van het consulaat maar is al jaren achterhaald. Daarom kun je ook niet ervan uit gaan dat alles wat op de officiële sites staat ook klopt. Sinds 2002 mogen partners van een L1, een E2 of E1 visum houder werken buiten het bedrijf.

En Oortjes, aanvragers van bijv. een E2 visum die kinderen hebben die op termijn 21 worden moeten er rekening mee houden dat hun kinderen dan een eigen visum aan moeten vragen. In geval van Laska bijv. een studenten visum en dan maakt het dus niet uit of de ouders wel of niet in Amerika wonen en belasting betalen. De kinderen hebben een eigen apart visum.

Hans

USInsider
Amerika-expert
Berichten: 7407
Lid geworden op: 22 dec 2004, 22:03
Contacteer:

Bericht door USInsider » 08 dec 2005, 19:48

Hoi Hans, maar als de kids een eigen visum moeten aanvragen en dat krijgen, en zich dan melden bij college of university, voldoen ze nog steeds wel aan de residency-eis, waardoor ze recht horen te hebben op in-state fees.

fcolos
Amerikakenner
Berichten: 594
Lid geworden op: 06 mar 2006, 15:17
Locatie: San Diego (CA)

Bericht door fcolos » 07 mar 2006, 23:18

Is er iemand die weet hoe lang je maximaal op al deze verschillende visa in de US mag blijven? (kan dit niet vinden op de officiele sites...)
Met name van J-1 en H-1B zou ik dat graag weten. Mij is tot nu toe verteld 1,5 of 3 jaar op J-1 en 3 jaar op H-1B, waarbij deze laatste ook nog eenmaal verlengd mag worden (naar 6 jaar totaal dus).
Als ik bovenstaande goed begrijp, kun je vanaf H-1B een green-card procedure starten?
Voor iemand die dus bijvoorbeeld onderzoek gaat doen aan een universiteit en voorgoed naar de states wil, is het dus slim om eerst op J-1 erheen te gaan, na verloop te switchen naar H-1B en dan ook onmiddelijk naturalisatie aan te vragen?

Dank alvast!

Nvidia
Amerika-ontdekker
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 mar 2006, 21:19

Bericht door Nvidia » 19 mar 2006, 15:25

hoi allen !! zeer interesant allemaal en kei goe uitgelegd. :D

ik ben nederlander en woon in belgië en heb hier 2 jaar met succes mijn horeca/kok diploma gehaald in de Syntra(voormaalig cmo , erkend onderwijs voor volwassenen).

dus als ik naar amerika ga met de familie ( vrouw+2 kinderen-18allebeide)moeten we ieder een aparte passport hebben, geen visum als t enkel om vakantie in de US ( ondertussen met familie ginder praten wat de mogelijkheden zijn voor het starten van eigenzaak :wink: )

en als ik daarna terug ga kan ik kiezen oftewel als kok ( werkvisum) bij hun in de keuken werken of hier alles verkopen ( restaurant +zaak) en ginder een zaak opstarten,nadat ik ginder een rekening heb geopend enne $ 125000 ongeveer ? liever minder natuurlijk :D , mijn bedoeling is natuurlijk ; eerst inwerken bij familie en ondertussen een geschikte locatie zoeken, intrek tijdelijk bij de grote huis met veel kamers bij de familie :shock:
wat is het goedkoopste en snelste oplossing ? als zaak visum eigen bedrijf oprichten ginder ? of met werkvisum en later eigenzaak openen en aanvraag voor permanente verblijf ?
Financieël is alles redelijk gezond ! maar ik twijfel tussen verkoop van de huidige pand of door verhuren ? alles achterlaten? of een appeltje voor de dorst ?
kep toch veel vragen maar daar ga ik onder de desbetreffend forum zetten he he he! :wink:
alvast bedankt voor de moeite allen !!

jill
Amerika-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 08 jun 2007, 15:23

visa USA

Bericht door jill » 08 jun 2007, 15:33

Beste kastelke,

ik ben nog helemaal groen op het gebied van de visa.
ik wil je om advies vragen want ik word van hier naar daar gestuurd en weer terug.

mijn situatie: ik doe een opleiding in duaal stijl= half werken+half studeren. nu wil ik een half jaar naar USA werken IVM mijn opleiding. Ik heb een contract nodig voor 6 maanden. ik heb nog geen werkgever die al actie zou kunnen ondernemen.

mijn vraag: wat voor een visa heb ik nodig?
kan ik dit al aanvragen zonder werkgever?


IK hoop dat je me wilt helpen want al die instellingen zeggen allemaal wat anders.

groetjes jill

Plaats reactie
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht
AllesAmerika.com Forum : Disclaimer